19.05.2024 – 23.06.2024 duo tentoonstelling Wido Blokland, Marian Bijlenga. Vernissage zondag 19 mei van 15 - 17.30 uur Visit

De Belgische kunstenaar Willy De Sauter (Brugge, 1938) werkt al sinds de jaren 1960 aan een consistent oeuvre, gebruikmakend van een fundamentele vormentaal. Terwijl zijn eerste werken voornamelijk opgebouwd waren door het consequent herhalen van lijnpatronen, is hij zich meer recent gaan toeleggen op monochrome krijtschilderijen en -objecten.

De beeldhouwkunst van André Kruysen (Den Haag 1967) kent tegenstrijdigheden. De sacrale werking van het daglicht staat in schril contrast met de snelle beeldcultuur waarin we leven en die overal in onze leefomgeving opdoemt. Die chaos om ons heen is zijn inspiratiebron, waarin de kunstenaar juist de verstilling zoekt. Zijn werk verraadt ook een ordeloosheid. De beeldhouwwerken van André Kruysen doen denken aan de toevallige stapeling van afval langs de weg, of andere informele bouwwerken. Of aan de opeengestapelde vlakken van het Russische constructivisme of de architectuur van bijvoorbeeld Daniel Libeskind. Tegelijkertijd is het werk het resultaat van een gedetailleerd onderzoek naar de werking tussen ruimte, licht en materiaal, tezamen tot monumentale, vloeiende architectonische beeldhouwwerken gecomponeerd.

Van harte welkom
U bent van harte welkom om de duo tentoonstelling te komen bezichtigen. Tijdens art Rotterdam (31-1 t/m 4-2) is de galerie enkel op afspraak open.