30.06.2024 – 21.07.2024 boek presentatie Babs Haenen + trio tentoonstelling Babs Haenen, Ien Lucas, Hieke Luik. Vernissage 30 juni 15 - 17.30 uur. openingswoord Benno Tempel. Visit

André Kruysen

De beeldhouwkunst van André Kruysen (Den Haag 1967) kent tegenstrijdigheden. De sacrale werking van het daglicht staat in schril contrast met de snelle beeldcultuur waarin we leven en die overal in onze leefomgeving opdoemt. Die chaos om ons heen is zijn inspiratiebron, waarin de kunstenaar juist de verstilling zoekt. Zijn werk verraadt ook een ordeloosheid. De beeldhouwwerken van André Kruysen doen denken aan de toevallige stapeling van afval langs de weg, of andere informele bouwwerken. Of aan de opeengestapelde vlakken van het Russische constructivisme of de architectuur van bijvoorbeeld Daniel Libeskind. Tegelijkertijd is het werk het resultaat van een gedetailleerd onderzoek naar de werking tussen ruimte, licht en materiaal, tezamen tot monumentale, vloeiende architectonische beeldhouwwerken gecomponeerd.

Naast zijn veelal grote beelden en installaties, maakt hij ook regelmatig kleinere sculpturen. Kruysen studeerde aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag en voltooide daarna de Rijksacademie in Amsterdam. In 2011 ontving hij de prestigieuze Ouborg Prijs.

Site specific werk Galerie Ramakers
site specific werk Persona, Omi Art Center, Ghent, NY,USA

Werk in collectie van onder andere

Kunstmuseum, Den Haag
Bonnefantenmuseum, Maastricht
Museum De Fundatie, Heino
Museum Beelden aan Zee, Den Haag
Heden, Den Haag
Collectie P.Struycken, Gorinchem
Collectie Lampe/Plompen Den Haag
Collectie Meeuwissen Oirschot
diverse particuliere collecties, binnen- en buitenland