07.04.2024 – 12.05.2024 duo show D.D. Trans, Johan de Wit Visit

Wido Blokland

Op verrassende wijze weet Wido Blokland (1966, NL) essenties binnen kunst, filosofie en spiritualiteit samen te ‘vatten’ en te verbinden. Zijn beelden en installaties dragen veelal het karakter van een assemblage; het op betekenisvolle wijze weten te integreren van slechts enkele elementen tot een ogenschijnlijk eenvoudig geheel waaronder desondanks een complex van betekenislagen schuilgaat. Vragen over ruimte en vooral onszelf ‘temidden’ van die ruimte worden aan de kaak gesteld. Vermeende fundamenten binnen wetenschap, filosofie, kennisleer, beeldvorming en spiritualiteit kraken onder even vloeiende als intelligente beeldoplossingen. Kunst draaide in essentie altijd al om de eenwording van de menselijke geest met de geest van het universum, op bruuske wijze tijdelijk onderbroken en afgekapt door de hegemonie van een strikt materieel bewustzijn. Blokland pleit voor de eigenlijke taak van de kunstenaar: die van reflector op het ons omringende, en verbeelder van het (on)mogelijke.

Wido Blokland studeerde oosterse en westerse filosofie en beeldende kunst, en verbleef aan de Ateliers ’63 in 1989-1990. Zijn eerste (groeps-)tentoonstelling uit 1992 werd gevolgd door een werkbeurs. Andere stipendia volgden in 1994, 1998 en 2003, als ook tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Gedurende de periode 2007-2009 was hij als theoretisch gastdocent werkzaam aan de St. Lucas Academie in Brussel.

Vanaf dat moment laat hij het exposeren gedurende bijna 10 jaar achter zich, en verlegt zijn basis naar Frankrijk om zich te kunnen verdiepen in wat hij beschouwt als de vitale noodzaak van een meer universele en verbindende benadering van kunst, leven, filosofie en spiritualiteit.

installation ‘Eye For A Tree’ – 2016, convex mirror ∅ 46 cm, rubber, taxus tree