30.06.2024 – 21.07.2024 boek presentatie Babs Haenen + trio tentoonstelling Babs Haenen, Ien Lucas, Hieke Luik. Vernissage 30 juni 15 - 17.30 uur. openingswoord Benno Tempel. Visit

Over de galerie

Galerie Ramakers opende in 1994 haar deuren en is sinds 1998 gehuisvest in een negentiende eeuws grachtenpand aan de Toussaintkade in het centrum van Den Haag (tegenover de Koninklijke Stallen en de Paleistuin). De vloeroppervlakte bedraagt 180 m2 en aangrenzend ligt een strak vormgegeven tuin speciaal bestemd voor het tonen van sculpturen.

Galerie Ramakers organiseert per jaar zeven tot acht tentoonstellingen. Zij werkt met een vaste kern van bekende en minder bekende kunstenaars (nationaal en internationaal) die regelmatig te zien zijn in een solo-, duo- of groepstentoonstelling. Ook neemt galerie ramakers jaarlijks deel aan nationale en internationale beurzen, waaronder Art Rotterdam en PAN Amsterdam, Drawing Now Paris en Art Brussels. 

De voorliefde en specialisatie van de galerie ligt bij werk met een ingetogen karakter, zoals dat van Tomas Rajlich, Ton van Kints, Yumiko Yoneda, Jan van Munster en Willy de Sauter. Ook speelt het thema natuur een belangrijke rol, zoals in het werk van Sjoerd Buisman, Michel Hoogervorst, Klaus Baumgärtner, Warffemius, Mat van der Heijden en Hieke Luik. Een andere liefde is het surreële werk van kunstenaars als Ossip, Pat Andrea, Joncquil.

In de loop van de voorbije 29 jaar heeft de galerie in een reeks tentoonstellingen een aantal boeiende thema’s behandeld, zoals de cirkel, the portrait gallery, rasters, monochromen, witte werken.

Lees het interview met galerist Catalijn Ramakers dat Oscar van Gelderen onlangs voor galleryviewer maakte.

English

Galerie Ramakers (founded in 1994) is located at the heart of the gallery district in The Hague opposite the Dutch Royal Gardens. Catalijn Ramakers, founder of the gallery wanted to create an exhibition space to express her highly personal taste in art: a mixture of minimalist art, intertwined with a fascination for contemporary surreal trends have been the hallmark of her exhibitions. Some of her artists express an ongoing love for nature, which results in a refined representation of natural elements. Although versatile in their output, the artists represented by the gallery have a certain subtlety in their visual language in common. Besides traditional media such as painting, sculpture and drawing, you will also find new media art, site specific works and installations in the gallery.

Interview with gallerist Catalijn Ramakers on Galleryviewer


--

Galerie Ramakers complies with the Gallery Fair Practice Code:

De Gallery Fair Practice Code

De code:

1. De betrokken galerie legt de relatie tussen galerie en kunstenaar schriftelijk vast, inclusief afspraken over de duur van de overeenkomst, prijzen en eventuele kortingen. Andere mogelijke onderwerpen om in dit document vast te leggen zijn: monitoring en evaluatie van de afspraken, streefdoelen van beide partijen (bijvoorbeeld wat betreft zichtbaarheid in het buitenland), de relatie met een tweede galerie, afspraken over het verrekenen van mogelijke kortingen, over opdrachten van derden, of de verrekening van andere kosten zoals transport, fotografie, verzekeringen of opbouw van een tentoonstelling. Voor modelcontracten zie de NGA-website.

2. De kunstenaar blijft eigenaar van diens werk tot het moment van volledige betaling aan de galerie, met uitzondering van secundaire handel. Dit geldt ook in geval van faillissement en/of beslaglegging van de galerie.

3. De galerie zal de kunstenaar binnen 60 dagen na verkoop van diens werk het volledige kunstenaarsdeel van de met de klant overeengekomen verkoopprijs uitbetalen, voorzien van de naam en contactgegevens van de koper, en een kopie van de factuur.

4. Onverkochte kunstwerken in het beheer van de galerie dienen te allen tijde en binnen een maand aan de kunstenaar te worden geretourneerd indien deze daarom vraagt.

5. De verhouding van galeries onderling mag er een zijn van competitie en concurrentie, maar dient in alle opzichten loyaal aan de belangen van de betrokken kunstenaar te zijn, in het geval dat verschillende galeries eenzelfde kunstenaar vertegenwoordigen. In het geval dat een galerie exclusief met een kunstenaar werkt, derhalve als ‘moedergalerie’ voor deze kunstenaar fungeert, en een andere galerie wil met deze kunstenaar een tentoonstelling organiseren, dan dienen de betrokken partijen schriftelijke afspraken te maken over de condities waaronder een tentoonstelling kan plaatsvinden (zie bijlage voor een NGA voorbeeldcontract).

6. De galerie wordt geacht deskundig en vakbekwaam te zijn en deze deskundigheid en vakbekwaamheid te onderhouden.

7. De galerie staat in voor de echtheid van het werk dat zij verkoopt.* In het geval dat vast komt te staan dat een werk naar het oordeel van een erkende onafhankelijke partij onecht is, zal de galeriehouder het werk terugnemen en het bedrag dat de klant hiervoor betaald heeft restitueren.

8. Een galerie vermeldt op de website de doelstellingen, het programma, de werkwijze en het kunstenaarsbestand van die galerie. 9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

9. Een galerie wordt geacht in haar handelen de Fair Practice code (fairpracticecode.nl) te volgen, die onder meer een waarborg biedt tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de galerie of daarbuiten.

* Bij de Nederlandse Galerie Associatie kunnen desgewenst echtheidscertificaten worden verkregen

solo Reinoud Oudshoorn, january 2022
solo exhibition Joncquil, May/June 2022
André Kruysen & Ton van Kints, duo exhibition april 2021