15.01.2022 – 13.02.2022 Reinoud Oudshoorn recente sculpturen. Weer open vanaf 15 januari. Openingstijden donderdag t/m zaterdag 12 - 17 uur en zondag 13 - 17 uur. Visit

Op verrassende wijze weet Wido Blokland (1966, NL) essenties binnen kunst, filosofie en spiritualiteit samen te ‘vatten’ en te verbinden. Zijn beelden en installaties dragen veelal het karakter van een assemblage; het op betekenisvolle wijze weten te integreren van slechts enkele elementen tot een ogenschijnlijk eenvoudig geheel waaronder desondanks een complex van betekenislagen schuilgaat. Vragen over ruimte en vooral onszelf ‘temidden’ van die ruimte worden aan de kaak gesteld. Vermeende fundamenten binnen wetenschap, filosofie, kennisleer, beeldvorming en spiritualiteit kraken onder even vloeiende als intelligente beeldoplossingen. Kunst draaide in essentie altijd al om de eenwording van de menselijke geest met de geest van het universum, op bruuske wijze tijdelijk onderbroken en afgekapt door de hegemonie van een strikt materieel bewustzijn. Blokland pleit voor de eigenlijke taak van de kunstenaar: die van reflector op het ons omringende, en verbeelder van het (on)mogelijke.

De internationaal geprezen Nederlandse meesterschilder Pat Andrea (1942) is een van de meest prominente figuren in het Europese realisme en de nieuwe figuratieve iconografie.

In 40 jaar tijd was zijn werk te zien in honderden tentoonstellingen, waaronder vijf overzichtstentoonstellingen. Zijn werk is opgenomen in enkele van de meest prestigieuze museumcollecties ter wereld, waaronder MOMA (New York), Centre Georges- Pompidou (Parijs), Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires) en het Stedelijk Museum (Amsterdam).

Julie Cockburn's (1966) work is best defined by its delicate craftsmanship and by the transformation of everyday and found objects into works of art. Through the manipulation of found items and images - such as ceramic sculptures, paintings, photographs, printed paper and books - Cockburn, who lives and works in the UK, evokes a sense of both the new and the spontaneous.

De Belgische kunstenaar D.D. Trans (1963) hoort tot de generatie kunstenaars zoals Honoré d’0, Wim Delvoye, Michel François en Ann Veronica Janssens. Hij debuteerde met een groepstentoonstelling die in 1990 in CC Gildhof in Tielt en werd samengesteld door Dirk Snauwaert. Al gauw werd hij opgepikt door de toonaangevende Richard Foncke Gallery in Gent. In 2005 gaf hij echter de brui aan zijn kunstenaarschap om in 2014 zijn come- back voor te bereiden.

Het beeld van de kunstenaar die eerst moet vernietigen om dan pas te kunnen creëren krijgt bij de kunstenaar Ton van Kints (Den Haag, 1955) letterlijk gestalte. Zijn werk wordt getekend door de sporen van een werkwijze die je zowel destructief als constructief kan noemen. Van Kints verzaagt houten platen in eenvoudige, losse delen om vervolgens deze stukken als een zelfgeschapen puzzel weer tot één geheel samen te voegen. De complexiteit van het beeld wordt echter altijd weer getemperd door de leesbaarheid van de handeling. Zijn vaak cryptische titels verwijzen naar de gebeurtenis, die zich onder zijn handen heeft voltrokken.Het materiaal bepaalt voor een groot deel de verschijning het werk. Je ziet dat Ton van Kints respecteert hoe zijn materiaal zich gedraagt. Tegelijk onderwerpt hij het aan zijn eigen scenario. Hij spreekt over zijn werken alsof het om personages gaat, mede-acteurs. Deze worden wél door de kunstenaar geregisseerd. Het is passen, meten en herschikken.

Van harte welkom
1 t/m 4 juli 2021 is Art Rotterdam open voor publiek. 30 juni op uitnodiging. Reserveer tickets via artrotterdam.com