19.05.2024 – 23.06.2024 duo tentoonstelling Wido Blokland, Marian Bijlenga. Vernissage zondag 19 mei van 15 - 17.30 uur Visit

Het beeld van de kunstenaar die eerst moet vernietigen om dan pas te kunnen creëren krijgt bij de kunstenaar Ton van Kints (Den Haag, 1955) letterlijk gestalte. Zijn werk wordt getekend door de sporen van een werkwijze die je zowel destructief als constructief kan noemen. Van Kints verzaagt houten platen in eenvoudige, losse delen om vervolgens deze stukken als een zelfgeschapen puzzel weer tot één geheel samen te voegen. De complexiteit van het beeld wordt echter altijd weer getemperd door de leesbaarheid van de handeling. Zijn vaak cryptische titels verwijzen naar de gebeurtenis, die zich onder zijn handen heeft voltrokken.Het materiaal bepaalt voor een groot deel de verschijning het werk. Je ziet dat Ton van Kints respecteert hoe zijn materiaal zich gedraagt. Tegelijk onderwerpt hij het aan zijn eigen scenario. Hij spreekt over zijn werken alsof het om personages gaat, mede-acteurs. Deze worden wél door de kunstenaar geregisseerd. Het is passen, meten en herschikken.

De beeldhouwkunst van André Kruysen (Den Haag 1967) kent tegenstrijdigheden. De sacrale werking van het daglicht staat in schril contrast met de snelle beeldcultuur waarin we leven en die overal in onze leefomgeving opdoemt. Die chaos om ons heen is zijn inspiratiebron, waarin de kunstenaar juist de verstilling zoekt. Zijn werk verraadt ook een ordeloosheid. De beeldhouwwerken van André Kruysen doen denken aan de toevallige stapeling van afval langs de weg, of andere informele bouwwerken. Of aan de opeengestapelde vlakken van het Russische constructivisme of de architectuur van bijvoorbeeld Daniel Libeskind. Tegelijkertijd is het werk het resultaat van een gedetailleerd onderzoek naar de werking tussen ruimte, licht en materiaal, tezamen tot monumentale, vloeiende architectonische beeldhouwwerken gecomponeerd.

Van harte welkom
De tentoonstelling What's on Ton van Kints en André Kruysen loopt van 14 februari t/m 18 april 2021. U kunt op afspraak de tentoonstelling bezoeken. Max 6 personen tegelijk. Mail me voor een afspraak: info@galerieramakers of app op 06-55897617