02.04.2023 – 07.05.2023 imagine o.a. Marian Bijlenga, Mat van der Heijden, Judith Maria Kleintjes, Johan de Wit, Ien Lucas Visit

Warffemius

Crévoux serie, 2022 per werk

steel, edition 8 + - 170 cm height each 2022
€ 2900