03.09.2023 – 22.10.2023 duo show Ton van Kints, Cor van Dijk Visit
Nieuws

Bob Bonies bij Kunstmuseum Den Haag 16 maart t/m 5 september 2021

Kunstmuseum Den Haag

Bonies – die in Den Haag werd geboren en in de jaren 60 een tijd in Amerika woonde – was de eerste Nederlandse kunstenaar die zogenaamde shaped canvases maakte: doeken die niet rechthoekig waren maar een andere vorm hebben. Zo bestaat zijn consistente oeuvre uit ellipsvormige, driehoekige of ronde schilderijen.

Bonies gaat uiterst rationeel en consequent te werk. Aan de hand van vooraf bepaalde regels maakt hij zijn doeken. De rekenkundige wetmatigheid van zijn composities leiden tot een harmonische uitkomst. Hij kan dan ook gezien worden als vertegenwoordiger van de pure conceptuele schilderkunst, en je ziet zijn nauwe verwantschap met de Minimal Art van Soll LeWitt.

meer info https://www.kunstmuseum.nl/nl/...