03.09.2023 – 22.10.2023 duo show Ton van Kints, Cor van Dijk Visit
Van harte welkom
van 24 juli t/m 28 augustus is de galerie met zomerreces.