Current exhibition2 september t/m 30 september 2018

duo tentoonstelling

Joncquil

Ton van Kints


Joncquil
sculptuur en schilderijen

IS WORDT WAS

 

IS WORDT EN WAS

ZITTEN OP EEN BANK

ZEGT IS TEGEN WAS

IK BEN WAT JIJ WAS

ZEGT WAS TEGEN IS

IK BEN WAT JIJ WORDT

ZEGT WORDT

ALS IK WORDT BLIJF WORD IK JULLIE ALLEBEI

WANNEER IK IS WORDT WAS IK HET OOK

 

 

Ton van Kints
1+1
 
recent werk


Over Ton van Kints

Het beeld van de kunstenaar die eerst moet vernietigen om dan pas te kunnen creëren krijgt bij de kunstenaar Ton van Kints (Den Haag, 1955) letterlijk gestalte. Zijn werk wordt getekend door de sporen van een werkwijze die je zowel destructief als constructief kan noemen. Van Kints verzaagt houten platen in eenvoudige, losse delen om vervolgens deze stukken als een zelfgeschapen puzzel weer tot één geheel samen te voegen. De complexiteit van het beeld wordt echter altijd weer getemperd door de leesbaarheid van de handeling. Zijn vaak cryptische titels verwijzen naar de gebeurtenis, die zich onder zijn handen heeft voltrokken.

Het materiaal bepaalt voor een groot deel de verschijning van het werk. Je ziet dat Ton van Kints respecteert hoe zijn materiaal zich gedraagt. Tegelijk onderwerpt hij het aan zijn eigen scenario. Hij spreekt over zijn werken alsof het om personages gaat, mede-acteurs. Deze worden wél door de kunstenaar geregisseerd. Het is passen, meten en herschikken.

Zo ontstond er een grote groep ronde reliëfs onder de verzamelnaam ‘koekoeksnesten’. Het ene werk komt uit het andere voort. Ze hebben familiebetrekkingen, terwijl ze elk hun eigen onverwisselbare karakter houden.

Zijn meest recente werken ontstaan door twee of meerdere op elkaar te monteren. Hij behandelt deze ‘achterblijvers’ eigenlijk net zoals hij eerder uitgezaagde delen in een nieuw verband zette. De logica achter Van Kints’ kunst - de dialoog met de dingen - blijft onveranderd. De reliëfs zijn dikker geworden, gestapeld en bedekt met een laag epoxy. De glanslaag maakt een gesloten eenheid van de werken, maar je blijft de resten van het eerdere werk zien. Dat is de ‘dialogica’ van Van Kints.

Van Kints studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag (MO-B Tekenen 1974-1979) en Pratt Graphic Center in New York (1981-82). Sinds 1990 is hij docent aan afdelingen Fotografie en Beeldende Kunst aan de KABK te Den Haag--