Publications Vittorio Roerade

'ZOO' catalogus uitgave GEM Den Haag
tekst Roel Arkesteijn
ter gelegenheid van tentoonstelling 2006 GEM
euro 17,50

-

'Fasosa' catalogus uitgave Haags Palet
2005 deel 13 uit de serie
euro 15,--