About Judith Maria Kleintjes

Judith Maria Kleintjes (1963) woont en werkt in Düsseldorf en Amsterdam

1999       Meisterschülerin bei Prof. Jannis Kounellis
1997–00 Kunstakademie Düsseldorf, Klasse Prof. Jannis Kounellis
1992–97 Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten, Den Haag, Akademiebrief
1991–92 Rietveld Academie, Amsterdam

Jannis Kounellis over het werk van Judith Maria Kleintjes:

Het werk van Judith Maria Kleintjes ontwikkelt zich in de ruimte en zonder zich bezig te houden met een centrum. Zichtbaar, in het opbouwen van haar gebaren heeft ze zich van de stilistische taak die bepaald wordt door een eenvoudigweg homogene matrix losgemaakt.
Het lijkt daarentegen dat de werken ontstaan alsof het verschillende episoden zijn van een poëtische vertelling. Deze a-ritmische fragmenten, ontstaan uit verspreid liggende emoties en op verre plaatsen, worden ter gelegenheid van een tentoonstelling, verspreid in de ruimte, weer onder één dak verenigd. Altijd vertellingen verbeeldend, en zo een formele aanwezigheid volgens de norm vermijdend. Als Judith, die in deze jaren haar taal heeft geraffineerd, de motieven van haar bekwaamheid en haar zo eigen speciale sensibiliteit verdiept en deze vrouwelijke schrijfwijze, met kracht verbonden door middel van stevige touwen aan de houten tafel waaraan ze iedere dag de pas aan het licht verschenen uitingsvormen verwezenlijkt en vernietigt -maar altijd voldoende zichtbare en concrete sporen achterlatend-, dan zal ze een bloeiend landschap voor zich hebben. Aldaar kan ze de onderling verschillende botanische essenties cultiveren, die echter in de ruimte van het veld – een magisch territorium – hun verbondenheid zullen vinden en een poëtische vertelling kunnen uitbeelden, die zijn wortels heeft in de Europese schilderkunst.

Jannis Kounellis, 2001


Uwe Schramm over het werk van Judith Maria Kleintjes:

De blik letterlijk „onder de huid“ van dingen, op de kern van het zijn, op de elementaire verhouding van binnen en buiten gericht, dat levert alles bij elkaar het centrale motief voor het werk van Judith Maria Kleintjes.

Haar kunst beweegt zich afzijdig van elk spectaculair gebaar. Daar in tegen wordt met het meest kleine formaat tekeningen, beelden en objecten een lyrische grondtoon voelbaar, die het werk zeer poëtisch intensief en uitdrukkingsvol maakt. Met haar eigenzinnige uitdrukkingskracht schept zij een eerder tedere, terughoudende en van een grote associatieve rijkdom gedragen vormentaal, die de ontkiemende
herinneringen aan schijnbaar lang verloren gegane bestaanservaringen een brede mogelijkheid tot ontplooiing geeft.

Door verrassende materiaalcontrasten laat Judith krachtige beelden ontstaan, die de emotionele gekleurde gevoelswereld van de ontvanger steeds onmiddellijk raken, in hoge mate kunnen verontrusten en bij tijden wijle zelfs shockeren, om uiteindelijk dat wat zich achter de sluier van het zichtbare verbergt – en dat met een schijnbare speelse onbekommerdheid vormgegeven –, dan des te heftiger en intensiever in het bewustzijn binnen te laten dringen.

Dr. Uwe Schramm, Kurator Kunstverein Münsterland, Coesfeld

Vertaling van de tekst uit de catalogus over het werk van Judith Maria Kleintjes,
Groepstentoonstelling 'Meisterschülerinnen Klasse Jannis Kounellis‘, 17. Juni – 19. August 2001.
<