07.04.2024 – 12.05.2024 duo show D.D. Trans, Johan de Wit Visit

Gert Scheerlinck (BE)

Scheerlinck (1974) introduceert een manier van denken over kunst die rekening houdt met verbeeldingskracht. Met minimale ingrepen transformeert hij objecten tot sculpturen en installaties die zo vertrouwelijk aanvoelen dat ze inspelen op onze herinneringen.

Hij is een poëet, een verhalenverteller die ons met beeldspraak vanuit verschillende invalshoeken waardes aanreikt die een symbolische dimensie bereiken. Zijn boodschap zit vaak diep verborgen in zijn creaties, als een vervreemding tussen het idee en wat we zien als realiteit, tot iets wat we moeilijk kunnen ontcijferen.

Scheerlinck beschouwd zich als een waarnemer die zich niet uit in rede of concrete uitspraken, dat laat hij in het midden. Het gaat hem vooral om de zoektocht naar de essentie. Die essentie brengt ons enerzijds bij de grote thema’s als industrialisatie, communicatie, machtsverhoudingen, bewustwording van ecologische rampen, … en anderzijds bij kleine, persoonlijke poëtische werkjes die het onverwachte 'schone’ belichamen. Hiermee wijst hij discreet zowel op de eenvoud als de complexiteit van ons bestaan. Antitheses zijn nooit ver weg en zetten zijn visuele vertellingen kracht bij. Ieder werk toont op die manier een beeld van het leven zelf, in kleine en hoge verwachtingen, in dromen en nachtmerries, in vaststelling en verzuchtingen.

Spanningsveld, in een eenvoudig beeld. Je kan het de kunstenaar vragen. Of je kan jezelf bevragen bij het zien van een ketting. Wat zie je werkelijk? Zelfs los van de betekenis, van de herkomst van wat je ziet: wat zie je? Een beeld? Een gedachte? Van wie dan?

Werk in collecties van onder andere

Museum M
Museum SONS
Biannual of ideas
Biennale Non Objective Art
Biennale Kunst & Zwalm
Stadsfestival Damme

    Performance, I rest my case